Ochrona danych

Tirol Werbung GmbH przedstawia poniżej informacje na temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez Tirol Werbung GmbH.

Informacje ogólne

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych, w tym danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami prywatności w sposób i dla celów określonych poniżej.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie (nawet częściowo) wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at. Może to wpłynąć na funkcjonalność strony oraz treści oferowane na tej stronie, w szczególności dlatego, że niektóre aplikacje do przesyłania danych są wymagane do świadczenia żądanej usługi.

Ponadto mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Państwa, o danych osobowych przekazywanych przez nas, do poprawiania lub usuwania danych osobowych, a także do ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo korzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at.

Podmiotem właściwym do składania ewentualnych skarg jest Austriacki Urząd Ochrony Danych (www.dsb.gv.at).

Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane i przekazywane przez Tirol Werbung GmbH tylko w sposób zgodny z prawem (w szczególności w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub na podstawie zgody użytkownika).

Ustawienia strony

Firma Tirol Werbung GmbH zapisuje następujące dane przy każdym dostępie do strony internetowej www.tyrol.pl (zwanej dalej "Witryną"): nazwa odwiedzanej strony internetowej, żądany plik, data/czas, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ przeglądarki/wersja, system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona i adres IP.

Krótkoterminowe przechowywanie adresu IP urządzenia jest wymagane do zapewnienia zawartości strony internetowej, a zatem zgodnie z § 8 Abs 3 Z 4 DSG (Prawa o ochronie danych) i zgodnie z Art. 6 Abs 1 b) DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) do realizacji zamówienia. Państwa adres IP zostanie usunięty po użyciu strony internetowej.
Firma Tirol Werbung GmbH wykorzystuje wyżej wymienione dane wyłącznie do celów statystycznych i wyłącznie w celu świadczenia naszych usług.

Kontakt

Jeśli nawiązują Państwo kontakt z Tirol Werbung GmbH przez e-mail i/​lub formularz kontaktowy, podane przez Państwa dane osobowe, w szczególności nazwisko lub adres e-mail , są wykorzystywane tylko w celu przetwarzania zapytań oraz dla wniosku i dla pytań uzupełniających przechowywanych, a następnie usuwane. Przetwarzanie danych jest zatem wymagane w celu wykonania umowy zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4 DSG i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Jeśli pozostawiają Państwo komentarze lub inne uwagi w podanych polach, Państwa adres IP będzie przechowywany przez maksymalnie sześć miesięcy. Przechowywanie ma na celu zidentyfikowanie osoby odpowiedzialnej w przypadku naruszenia prawa. Dlatego zgodnie z § 8 ust. 1 Z 4 DSG i Art 6 ust. 1 lit f DSGVO, leży w nadrzędnym interesie Tirol Werbung GmbH.

W przypadku zapytań lub ofert specyficznych dla regionu, podane dane osobowe zostaną przekazane do izb turystycznego odpowiedniego regionu w celu udzielenia odpowiedzi. Umowę z izbami turystycznymi (tutaj należy wymienić izby turystyczne) zawarto zgodnie z Art. 28 DSGVO.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać bezpłatny newsletter, muszą Państwo podać adres e-mail, na który będzie przesyłany. Przetwarzanie danych jest wymagane do realizacji umowy zgodnie z § 8 ust. 3 nr 4 DSG i zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, są opcjonalne. Te dodatkowe informacje o Państwu służą tylko do personalizowania biuletynu.

Rejestracja korzysta z podwójnej procedury opt-in. Po zalogowaniu otrzymają Pańswto wiadomość e-mail z potwierdzeniem i autoryzacją - prośbą o kliknięcie na link znajdujący się na podanym przez Państwa adresie e-mail. Gwarantuje to, że tylko uprawniony użytkownik podanego adresu e-mail może zapisać się na naszą listę mailingową.

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link, który to umożliwia. Mogą Państwo również wysłać odpowiedni e-mail na adres datenschutz@tirolwerbung.at. Państwa dane osobowe zostaną następnie usunięte z listy mailingowej newslettera.

Jeżeli otrzymaliśmy stosowne informacje w kontekście stosunku umownego z Państwem, Tirol Werbung GmbH zastrzega sobie możliwość zapisania dla własnych celów reklamowych Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego, roku urodzenia, nazwy firmy lub oddziału i wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji na temat produktów Tirol Werbung GmbH. W każdej chwili mogą Państwo anulować zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając wiadomość na adres datenschutz@tirolwerbung.at.

Konkurs z nagrodami

Podczas organizowania konkursów, oferowanych na tej stronie, zbierane są dane osobowe takie jak tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail i kraj. Dane te służą do przeprowadzenia konkursu / konkursu z nagrodami, w szczególności zgłoszeń uczestnictwa / zgłoszonych odpowiedzi, a także do ustalenia i powiadomienia zwycięzców - zgodnie z § 8 Abs 3 Z 4 DSG i zgodnie z Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO są to dane wymagane w celu świadczenia usługi. Dane te są przechowywane przez cały czas trwania konkursu oraz - do rozpatrywania wszelkich ewentualnych roszczeń i zażaleń - przez maksymalnie kolejne trzy lata, a następnie usuwane.

Biorąc udział w konkursie wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie w przypadku wygranej Państwa imienia i nazwiska na stronie i w mediach społecznościowych..

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, na Państwa urządzeniu przechowywane są jeden lub więcej plików cookie (są to małe pliki tekstowe. Ma to na celu usprawnienie obsługi świadczonej przez Tirol Werbung GmbH, to oznacza że ustawienia użytkownika są przechowywane.

Korzystanie z witryny jest również możliwe bez plików cookie. Mogą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce, ograniczyć je do określonych witryn lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Państwa przed zapisaniem pliku cookie. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, korzystając z funkcji prywatności w przeglądarce. W takim przypadku funkcje i łatwość obsługi strony internetowej mogą być ograniczone.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, analizy oglądalności stron internetowych, usługi świadczonej przez Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę wykorzystywanych przez Państwa stron internetowych. Dane wygenerowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) będą przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane tam. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych reguluje Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony.

Google będzie używać przesłanych danych w imieniu Tirol Werbung GmbH w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących wykorzystania strony internetowej dla Tirol Werbung GmbH oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

W przypadku aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP na naszej stronie, w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skróci adres IP przed przekazaniem go dalej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach będzie przekazywany on w całości do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Anonimizacja adresów IP została aktywowana na niniejszej stronie.

Mogą Państwo zapobiegać przechowywaniu plików cookie w kontekście Google Analytics poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. W takim przypadku może jednak nastąpić ograniczenie funkcjonalności witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem, którą mogą Państwo pobrać: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi Google Analytics i zasad prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Google Remarketing

Ta witryna korzysta z remarketingu Google. Remarketing Google to usługa reklamowa świadczona przez Google, która umożliwia promocję skierowaną do użytkowników, którzy odwiedzili witrynę.

Firmy zewnętrzne, w tym Google, umieszczają reklamy w witrynach internetowych. W tym celu pliki cookiemprzechowywane są na urządzeniu i wykorzystywane do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie. Identyfikacja użytkowników odbywa się za pomocą plików cookie ustawionych w przeglądarce internetowej. Pliki tekstowe mogą służyć do analizowania zachowań użytkowników podczas odwiedzania strony internetowej, a następnie są wykorzystywane do trafnego polecania produktów i reklam opartych na zainteresowaniach.

Jeśli nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem reklam opartych na Państwa zainteresowaniach, mogą Państwo trwale dezaktywować wykorzystanie plików cookie przez Google dla tych celów i dopasować ustawienia wyświetleń w sieci Google Display-Network, odwiedzając stronę dezaktywującą. Użytkownicy mogą również wyłączyć możliwość wykorzystywania plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacyjną Inicjatywy Reklamy Sieciowej (Network Advertising Initiative), mogą Państwo także zablokować zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem ttps://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=pl

Social Media Plug-In  (Wtyczka do mediów społecznościowych)

Tirol Werbung GmbH używa na stronie internetowej tak zwanych wtyczek mediów społecznościowych (interfejsów do sieci społecznościowych). Podczas wizyty na stronie system automatycznie nawiązuje połączenie z odpowiednią siecią społecznościową ze względu na integrację wtyczek mediów społecznościowych i transmisję danych (adres IP, wizyta na stronie internetowej itp.).

Przesyłanie danych odbywa się bez interwencji i poza odpowiedzialnością Tirol Werbung GmbH. Tirol Werbung GmbH zwraca uwagę, że można zapobiec przekazywaniu danych, wylogowując się z odpowiednich sieci społecznościowych przed odwiedzeniem strony internetowej. Tylko w stanie "zalogowany" sieć społecznościowa może przypisać określone dane do profilu aktywności poprzez automatyczny transfer danych.

Automatycznie przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie przez operatorów sieci społecznościowych, a nie przez Tirol Werbung GmbH. Aby uzyskać więcej informacji, w tym informacje odnośnie gromadzenia danych za pośrednictwem sieci społecznościowych, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się bezpośrednio na stronie internetowej odpowiedniej sieci społecznościowej. Mogą tam Państwo dostosować swoje ustawienia prywatności.

Powiązane ze stroną sieci społecznościowe:

Facebook („lubię to“)
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA
Więcej informacji na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.

Instagram
Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Więcej informacji na stronie https://help.instagram.com/155833707900388.

Twitter
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
Więcej informacji na stronie https://twitter.com/privacy?lang=de.

Jak Ci się podobał ten artykuł?

Chcesz otrzymać od nas odpowiedź? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Do góry

Newsletter

Prenumerata darmowego newslettera. Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje z Tyrolu – Serca Alp.